Những loài chó phổ biến nhất trong năm 2019

Đăng bởi Admin Luvameo vào lúc 21/09/2020

-- Article #30

Có bao giờ bạn tự hỏi giống chó bạn đang nuôi có phổ biến không? Có nhiều người nuôi giống chó này trên thế giới hay không? Thông qua bài viết này bạn có thể biết được chú cún nhà bạn có độ phổ biến như thế nào. Danh sách được đưa ra dựa trên thống kê của AKC năm 2019.

Có thể không có gì ngạc nhiên khi Labrador Retriever chiếm vị trí đầu tiên trong năm thứ 29 liên tiếp, có những giống khác như Pembroke Welsh Corgi lần đầu tiên lọt vào top 10 năm nay. Những thay đổi khác đáng chú ý như Icelandic Sheepdog đã tăng liền 24 bậc kể từ năm 2018.

Vậy tại sao số liệu thống kê đăng ký lại quan trọng? Đăng ký không chỉ có lợi cho cún của bạn mà còn cho cún ở khắp mọi nơi. AKC và các chi nhánh đã quyên góp hơn 38 triệu USD cho nghiên cứu sức khỏe cho chó, và 7 triệu USD để cứu trợ thảm họa cho vật nuôi.

Ngoài ra, AKC là cơ quan đăng ký chó thuẩn chủng duy nhất ở Hoa Kỳ duy trì nỗ lực điều tra và kiểm tra có hệ thống và mang tính bền vững. AKC thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra mỗi năm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hỗ trợ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của cún cũng như môi trường chúng đang sinh sống.

Dưới đây là bảng xếp hạng độ phổ biến của từng giống chó năm 2019:

Giống chó Độ phổ biến
Retrievers (Labrador) 1
German Shepherd Dogs 2
Retrievers (Golden) 3
French Bulldogs 4
Bulldogs 5
Poodles 6
Beagles 7
Rottweilers 8
Pointers (German Shorthaired) 9
Pembroke Welsh Corgis 10
Dachshunds 11
Yorkshire Terriers 12
Australian Shepherds 13
Boxers 14
Siberian Huskies 15
Cavalier King Charles Spaniels 16
Great Danes 17
Miniature Schnauzers 18
Doberman Pinschers 19
Shih Tzu 20
Boston Terriers 21
Havanese 22
Bernese Mountain Dogs 23
Pomeranians 24
Shetland Sheepdogs 25
Brittanys 26
Spaniels (English Springer) 27
Spaniels (Cocker) 28
Miniature American Shepherds 29
Cane Corso 30
Pugs 31
Mastiffs 32
Border Collies 33
Vizslas 34
Chihuahuas 35
Maltese 36
Basset Hounds 37
Collies 38
Weimaraners 39
Newfoundlands 40
Belgian Malinois 41
Rhodesian Ridgebacks 42
Bichons Frises 43
West Highland White Terriers 44
Shiba Inu 45
Retrievers (Chesapeake Bay) 46
Akitas 47
St. Bernards 48
Portuguese Water Dogs 49
Spaniels (English Cocker) 50
Bloodhounds 51
Bullmastiffs 52
Papillons 53
Soft Coated Wheaten Terriers 54
Australian Cattle Dogs 55
Scottish Terriers 56
Whippets 57
Samoyeds 58
Dalmatians 59
Airedale Terriers 60
Bull Terriers 61
Wirehaired Pointing Griffons 62
Pointers (German Wirehaired) 63
Alaskan Malamutes 64
Chinese Shar-Pei 65
Cardigan Welsh Corgis 66
Italian Greyhounds 67
Dogues de Bordeaux 68
Great Pyrenees 69
Old English Sheepdogs 70
Giant Schnauzers 71
Cairn Terriers 72
Greater Swiss Mountain Dogs 73
Miniature Pinschers 74
Russell Terriers 75
Irish Wolfhounds 76
Chow Chows 77
Lhasa Apsos 78
Setters (Irish) 79
Chinese Crested 80
Coton de Tulear 81
Staffordshire Bull Terriers 82
Pekingese 83
Border Terriers 84
American Staffordshire Terriers 85
Retrievers (Nova Scotia Duck Tolling) 86
Basenjis 87
Keeshonden 88
Spaniels (Boykin) 89
Lagotti Romagnoli 90
Rat Terriers 91
Bouviers des Flandres 92
Norwegian Elkhounds 93
Anatolian Shepherd Dogs 94
Leonbergers 95
Brussels Griffons 96
Standard Schnauzers 97
Setters (English) 98
Fox Terriers (Wire) 99
Neapolitan Mastiffs 100

Danh sách vẫn còn, để xem danh sách đầy đủ bạn có thể truy cập tại đây.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lu và Meo
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Hotline
Lu và Meo